Header Image

Algemene voorwaarden

HCE stelt zich niet aansprakelijk/ verantwoordelijk voor;
Beschadiging, diefstal en of verlies van eigendommen behorende toe aan desbetreffende deelnemer van HCE 2022. Bij o.a diefstal, pesterijen in de eerste graad of vandalisme is de organisatie van HCE 2022 bevoegd de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname HCE – kampweek 2022.
Lichamelijk letsel en/ of ziek worden van de deelnemer tijdens HCE 2022.
Daar er al kosten/ reserveringen zijn gemaakt, heeft men geen aanspraak op geld teruggave. De eventuele kosten die er worden gemaakt bij zorginstanties zijn voor eigen rekening.
Het terrein van HCE 2017 te verlaten. Bij het verlaten van het terrein is de organisatie bevoegd de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname HCE 2022.
Het betreden van rood gemarkeerde gebieden in en om het gebouw.
Eventuele kosten die worden gemaakt door het Wel betreden van deze ruimtes zijn voor eigen rekening.
Het annuleren van een deelname aan HCE 2022. Bij annulering rekent de organisatie van HCE een dagsom. Afhankelijk van de periode waarin annulering plaatsvindt, wordt er een berekening gemaakt. Met een verklaring van huisarts en/of specialist blijft HCE bevoegd een vergoeding te vragen voor eventuele gemaakte kosten.
De deelnemer en verzorgenden gaan ermee akkoord dat er tijdens de kampdagen van HCE 2022 foto’s en video’s worden gemaakt. Deze zijn eigendom van Hockey Camp Europe en kunnen worden gebruikt voor publieke werken.